Brodnicki Park Krajobrazowy 

Brodnicki Park Krajobrazowy utworzony został na mocy uchwały WRN w Toruniu w 1985 roku, jako pierwszy park krajobrazowy w ówczesnym województwie toruńskim, a dwudziesty piąty w Polsce. 
Celem utworzenia parku jest ochrona walorów przyrodniczych, a także wartości historycznych i kulturowych danego obszaru z jednoczesnym racjonalnym, ekologicznym gospodarowaniem zasobami, a także upowszechnianiem niezwykłego bogactwa przyrody tego terenu.
Brodnicki Park Krajobrazowy położony jest na pograniczu województw: Kujawsko-Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Swoim zasięgiem obejmuje teren czterech gmin: Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno, Biskupiec i Kurzętnik. Siedzibą Brodnickiego Parku Krajobrazowego jest miejscowość Grzmięca. W budynku Zarządu mieści się ponadto niewielkie labolatorium oraz posterunek meteorologiczny i tablice dydaktyczne. Sala wystawowa przedstawiająca bogactwo flory i fauny Brodnickiego Parku Krajobrazowego znajduje się w niewielkiej odległości od siedziby w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Eko-Gaj". 
Pracownicy parku chętnie służą swą wiedzą i doświadczeniem oprowadzając po terenie grupy zorganizowane jak i pojedynczych turystów.
Powierzchnia parku wynosi 13 674 ha i obejmuje centralną, najbardziej atrakcyjną przyrodniczo i krajobrazowo części Pojezierza Brodnickiego. Brodnicki Park Krajobrazowy rozciąga się na ponad 70 % powierzchni Gminy Zbiczno.

Flora Brodnickiego Parku Krajobrazowego charakteryzuje się dużą różnorodnością i bogactwem gatunków. Stwierdzono występowanie na tym obszarze około 950 gatunków roślin naczyniowych. Wiele z nich podlega ochronie całkowitej bądź częściowej, a zachowały się tu również gatunki reliktowe.

 


Wszelkie prawa zastrzeżone, projekt i wykonanie Brodnica.Net, teksty i foto Starostwo Powiatowe w Brodnicy 2005